Банка ДСК с предложение за инвестиционен кредит

Банка ДСК ще представи своето предложение за инвестиционен кредит по време на МЕСОМАНИЯ.  

Инвестиционен кредит:

 Цел: покупка на техника

 До 90 % от стойността на инвестицията/на одобрените разходи за реализиране на проект, одобрен по ЕС.

 Собствено участие – мин. 10 %;

 Срок – до 60 месеца;

 Обезпечение:

  Предмет на инвестиция;

  Залог върху очакваната безвъзмездна помощ;

  Възможност за дообезпечаване чрез включване на кредита в гаранционен портфейл;