ТЕХНОПЛАСТ ЗОНА с БОКС ПАЛЕТ СВ 3

Съвременен дизайн, оптимален обем, устойчивост – това са характеристиките на Бокс Палет СВ 3 от ТЕХНОПЛАСТ ЗОНА. Продуктът е подходящ за хранителната индустрия.

Ключови факти:

Дизайн: еднокомпонентен продукт , получен чрез инжектиране в матрица

Материал: полиетилен с висока плътност (HDPE)

Размери: 1200 х 1000 х 740 мм (външни)

Тегло: 35 кг

Капацитет на съхранение: 610 л.

Максимален товар: 900 кг.

Продуктът ще бъде представен за първи път на българския пазар по време на Месомания в зала 1.