Машина за чушки от БЕТА ФЕСТ

Постоянно възходящият тренд в последните години в сектора на консервната промишелност и нарасналите нужди на фирмите от този бранш накараха фирма БЕТА ФЕСТ да намери решение на някои от проблемите в сектора.

Заради проблема работната ръка и за запазване на висока ефективност компанията разработи машина за премахване и изрязване семенника на чушки с различна големина, модел «RTA5».

Капацитетът на машината е 5000-6000 бр./час и не се нуждае  от предварително калибриране на чушките, т.е. може да работи както с малък, така и с голям диаметър. 

БЕТА ФЕСТ ООД е създадена през 1994г от четирима съдружници специалисти от отдел “КИБЕРНЕТИКА” на немската фирма “FESTO” GmbH, която произвежда пневматика и промишлена електроника и има дъщерни фирми в над 60 страни сповече от 40 години опит.

В началния етап от своето създаване фирмата организира производствената си дейност с персонал от 10 служители. Благоприятната пазарна среда, характеризираща се с отсъствие на конкуренти, произвеждащи аналогични машини и развиващ се производствен потенциал в сферата на хранително -вкусовата промишленост спомагат за бързото развитие.

Така през 1997г фирмата разширява производствената си дейност в Украйна като създава дъщерната фирма “Електрон Фест” изцяло собственост на БЕТА ФЕСТ .

Производството намира пазари извън пределите на страната, с реални възможности за заемане на водеща позиция на вътрешния пазар. Предимство са сравнително ниската себестойност на произвежданите машини и тяхното високо качество в сравнение със западните, които се закупуват “втора употреба”от стартиращите бизнеса си български фирми.

През същата година фирмата създава и свой филиал в страната в град Стара Загора, където се изработват част от машините, съставящи поточните линии, които се произвеждат в БЕТА ФЕСТ.

Повече за портфолиото от машини на компанията ще научите в зала 3, щанд D7.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>