Да подобрим хигиенния инженеринг

Европейската асоциация за хигиенен инженеринг & дизайн (EHEDG - European Hygienic Engineering & Design Group) ще участва на СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, част от най-големите хранителни изложения в хранително-вкусовия и Хорека сектора в България и региона, които ще се проведат от 7 до 10 ноември в Интер Експо Център.

EHEDG е основана през 1989 г. като консорциум с нестопанска цел от производители на машини и оборудване, производители на храни, научни организации и университети и публични органи за контрол над храните. Цялата дейност на организацията е съсредоточена върху опазване чистотата на храните чрез подобряване хигиенния инженеринг и дизайн във всичките му аспекти на тяхното производство.

Организацията активно подкрепя Европейското законодателство, което изисква доставката, подготовката, процесинга, бутилирането и пакетажа на храни да са високо хигиенични – чрез хигиенични машини и практики, в хигиенични помещения според директивата за хигиена на храните (EC Directive 2006/42/EC for Machinery, EN 1672-2 and EN ISO 14159 on Hygiene requirements for the design of machinery). Както производителите на машини и оборудване, така и използващите оборудването, са отговорни за прилагането на тези изисквания.

EHEDG, като орган по хигиенно инженерство и дизайн, им дава насоки за основните стандарти за хигиенно проектиране в съответствие с националното и международното законодателство.

КЪМ ВСИЧКИ НОВИНИ >>