Машини за сух лед от КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ

Днес хранителната промишленост е изправена пред непрекъснати предизвикателства за поддържане на по-високи хигиенни стандарти. Производственото оборудване е все по-сложно, с цел – постигане на максимален производствен капацитет, като в същото време се поставят нови стандарти за поддръжка му. Затова през тази година КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ отново ще ни запознае с иновативни решения на щанда си.

Различното натрупване или разливане на мазнини, масло, протеини, подправки, трохи, лепило и др, пречат на оборудването да работи оптимално. Почистването със сух лед е значително улеснение в сравнение със съществуващите методи за почистване. Времето за почистване е намалено до 80%; както и резултатът по отношение отстраняването на бактерии.

Използването на технология за почистване със сух лед намалява повредите и износването на производственото оборудване. По-бързото и равномерно почистване и възможността за почистване на място по време на производство, означава намаляване на общото време за почистване и подобрява качеството на продукцията.

Ползи от почистването със сух лед: почиствате машините, докато са горещи и на място; без химикали или разтворители; намалявате общото време за почистване; намалявате на разходите за вода и санитария; изцяло сухо почистване, без абразиви и без вторични отпадъци.

КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ще представи на своя щанд В8 в зала 1 машина за почистване със сух лед.

КЪМ ВСИЧКИ НОВИНИ >>