Продължава подготовката за Месомания, Светът на млякото, Булпек, Интерфуд & Дринк и Салон на виното

Взети са предвид наложените от здравните власти мерки, включително и новоиздадената заповед, коментират от Интер Експо Център

Изключителни мерки за осигуряване на здравната сигурност. Стриктно спазване на изискванията на държавните власти и прилагане на допълнително разработени вътрешни правила и мерки. По този начин ще протекат Международните Хранителни събития МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД & ДРИНК И САЛОН НА ВИНОТО, които ще се проведат от 4 до 7 ноември в Интер Експо Център. След като през октомври прие няколко бизнес форума, събитийният център доказа потенциала си за създаване на условия за бизнес в безопасна здравословна среда.

„Следваме регулациите на заповедта, която влезе в сила от 29 октомври“, коментират организаторите, които през изминалия месец успяха да наложат нови стандарти в събитийната индустрия. „Сред успешно провелите се през октомври месец събития, бяха медицинският форум БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА, уникалното събитие „Бебемания“, основополагащият за съвременната търговия eCommCongress“, коментират организаторите. Интер Експо Център вече е придобил за осигуряване на здравословна сигурност на клиентите в условията на COVID – 19.

В момента усилията на екипа са насочени към предстоящите Международните Хранителни събития. „По време на предстоящия Международните Хранителни събития ще надградим предприетите мерки и ще развием стандартите, които наложихме“, коментират организаторите. В следващите редове Ви запознаваме накратко с предприетите мерки.

Интелигентно управление на вентилационните системи

Интер Експо Център е проектиран за провеждането на специализирани събития с всички условия. След провеждането на първия бизнес форум, събитийният център още веднъж доказа, че е място, което при създалите се условия гарантира сигурна и здравословна среда. Наред с мерките, предприети след указанията на здравните власти, са разработени и вътрешни „Правила и мерки“.

Създадено е интелигентно управление на вентилационните системи в залите, благодарение на което се гарантира доброто проветряване. Осигурено е пълно разделяне на потоците за входящ и изходящ въздушен поток. Големият обем на въздуха в халетата, които са с височина над 10 м, е още една предпоставка за сигурна и безопасна среда във всеки един момент от провеждането на бизнес форумите.

Без струпвания на много хора на едно място

За разлика от събитията с масов характер, като концертите, които събират по едно и също време на едно и също място голям брой хора, бизнес форумите позволяват поетапно управление и насочване на човекопотока. По този начин няма възможност от струпвания и се подсигурява свободното движение при спазване на всички разписани от властите мерки.

Crowd management

„За да се избегне възможността за струпване и опашки на входовете на Интер Експо Център и гарантиране на гладкото придвижване на посетителите, вече внедрихме „умно въвеждане“ на входа на залите, което да контролира човекопотока”, коментират организаторите. За целта е създадена система на Crowd management. Тя осъществява входно-изходния режим – чрез обозначаване на всички входове и изходи и указване на посока за движение на посетителите, както и чрез използването на технологиите за мениджмънт на достъп.

Отстояние между щандовете

Тъй като бизнес-форумите имат за цел създаването на бизнес контакти с акцент бизнес комуникацията и обмяната на опит и знания, организаторите могат да контролират и изискванията за минимално отстояние между хората. При поектирането на площоразпределението е увеличен размерът на пътеките между щандовете за осигуряване на необходимата безопасна и комфортна дистанция между участниците в събитията.

Строг контрол при почистването

Като мярка на превенция, разработените „Вътрешни правила и мерки“ препоръчват присъстващите да не се здрависват, а участниците да регулират човекопотока на щанда си. Допълнителна мярка е и строгият контрол при почистването и достъпността до дезинфекциращи средства.

Още в началото на месец октомври, при спазване на всички правила и изисквания, международните бизнес-форуми доказаха, че създават безопасна и здравословна среда за развитие на икономическите сектори. Затова с интерес следим бизнес-екосистемата, която от 4 до 7 ноември МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД & ДРИНК И САЛОН НА ВИНОТО ще създадат за хранително-вкусовия сектор в Интер Експо Център.

КЪМ ВСИЧКИ НОВИНИ >>