Немски парогенератори за хранително-вкусовата промишленост

Внедряването на иновации е водещо за успеха на съвременната хранително-вкусова промишленост. Това ни доказва и парогенераторът EDI 20 …360 JUMAG Dampferzeuger GmbH.

Машината ще бъде демонстрирана от Руен Машинари по време на изложение МЕСОМАНИЯ 2021. Професионалистите от компанията ще разкрият възможностите на продукта в зала 2, щанд В9 в дните на изложението.

Характеристики на EDI 20 …360 JUMAG Dampferzeuger GmbH:

- работното налягане от 0,3 до 11 bar

- суха пара; дори при ниско налягане

- моментно регулиране на товара

- избягване на пиковите ел.натоварвания

- сензорно управление с работно меню на български език

- топлинна мощност от 20 kW до 360 kW

- осемте регистрирани патента на JUMAG са показател за иновативност

КЪМ ВСИЧКИ НОВИНИ >>

машина