Международните хранителни бизнес изложения започват на 29 септември в София

На живо и при минимална дистанция 1.5, Интер Експо Център приема МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО и ИНТЕРФУД&ДРИНК

Международни хранителни изложения

На 29 септември в Интер Експо Център започват Международните хранителни изложения МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО и ИНТЕРФУД&ДРИНК. До 2 октомври те ще предоставят професионална платформа, в която представителите на хранително-вкусовия сектор ще развиват бизнеса си, създават професионални контакти, представят своите продукти и ще се запознаят с най-новите технологии и машини.

На живо. Така ще се проведат Международните хранителни изложения. Съгласно последната заповед на Министерството на здравеопазването, се създава еднопосочно движение; всички присъстващи трябва да носят предпазни маски. Чрез контрол на влизащите лица се допуска не повече от един човек на 8 кв.м. и 1.5 м минимална дистанция между посетителите. Няма да се изискват ваксинационни сертификати и PCR тест. Още през миналата година Интер Експо Център внедри „Вътрешни правила“. Благодарение на това от ноември 2020 г. до септември 2021г. в изложбения център успешно се проведоха 9 изложения.

Интересът от България и чужбина

Като ключова пресечна точка за индустрията на Балканите и Източна Европа, Международните хранителни изложения са бизнес-платформата, на която продуктите и услугите си ще представят фирми от България, Италия, САЩ, Гърция, Румъния, Беларус. По повод изложенията полска делегация от млекопреработватели, наброяваща 40 души, ще посети щандовете в Интер Експо Център.  

Успехът на национално и международно ниво организаторите отчитат на екипната работа и на усилията на браншовите организации във всички представени сектори: Асоциация на месопреработвателите в България, Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, Асоциация на млекопреработвателите в България, Национална лозаро-винарска камара и Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци.

Като голяма добавена стойност, участниците отчитат паралелното провеждане с COPIS - българското изложение за реклама и печат. „Секторите на печата и рекламата и хранително-вкусовият са тясно свързани“, коментират организаторите.

Маратон на вкусове и още съпътстващи събития

Голяма допълнителна стойност носи съпътстващата програма. Утвърдилата се платформа за събития Сетива без граници ще предложи Маратон на вкусовете. В дните на МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО и ИНТЕРФУД&ДРИНК 4 пъти на ден шеф-готвачи ще представят рецепти, включващи водещи продукти на изложителите. Много майсторски класове, състезания и браншови събития очакват присъстващите, сред които: форумът "Хляб, вино и малко шоколад!", организиран от Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, „Златен медал с диплом“ за качествени и оригинални пазарни продукти и адитиви.

Към професионалистите са носочени Майсторски клас за дизайн на продукти и опаковки с проф. Христо Кафтанджиев и конгрес, посветен на онлайн-търговските практики.

Регистрация за посещение и разнообразие от продукти и технологии

Организаторите отново насърчават посетителите да се регистрират онлайн. Регистрацията на сайта www.food-exhibitions.bg отнема по-малко от минута и дава еднократен свободен и пълен достъп до изложенията. Благодарение на това бизнес посетителите ще открият разнообразие от иновативни продукти и услуги за хранително-вкусовата промишленост, сред които които принтери за сладкарството, автоматизирани решения за търговски вериги, парогенератори, решения за отводняване, средства и устройства за дезинфекция и почистване, продукти за защита на продукцията, микробиологичен контрол и много други.

Развитие на бизнеса. Създаване на нови контакти. Придобиване на ноу-хау. Запознаване с всички технологични и производствени новости. Възможност за всичко това ни дават изложения Месомания, Светът на млякото, Булпек, Интерфуд & Дринк и Салон на виното от 29 септември до 2 октомври в Интер Експо Център.

КЪМ ONLINE РЕГИСТРАЦИЯТА >> 

Международни хранителни изложения