Вкусна европейска свежест от Румъния и Гърция

Популяризиране на пресните плодове и възстановяване на пазарните условия – това са целите, по които Европейският съюз работи. Той цели да предостави една по-качествена храна на европейците, налагайки едни и същи критерии за всички производители на територията си. Ще научите повече на Международните хранителни изложения в Интер Експо Център от 29 септември до 2 октомври в зала 5, щанд С8.

Кампания:

Европейския проект “EU Fresh Fruits Adventure” е един информационен и промоционален AGRI-MULTI-2020-Crisis проект, съгласно Регламент (ЕС) 1144/2014 на Европейския парламент, за популяризиране на пресни плодове и за възстановяване на пазарните условия на вътрешния пазар в целевите страни Румъния, Швеция и България.

Участващите организации в програмата са:

  • Южна асоциация на производителите на плодове FructProd – координатор от Румъния
  • Съюз на гръцките камари (UHC) - програмен партньор от Гърция

Промотирани продукти: праскови, нектарини, сливи, череши и ябълки

Зелена сделка (Green Deal)

Европейската зелена сделка посочва как да превърнем Европа в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Той очертава нова, устойчива и приобщаваща стратегия за растеж за стимулиране на икономиката, подобряване на здравето и качеството на живот на хората, грижа за природата и не оставя никого назад. Стратегията Farm to Fork е в основата на Зелената сделка целяща да направи хранителните системи справедливи, здравословни и щадящи околната среда. Тя разглежда цялостно предизвикателствата на устойчивите хранителни системи и признава неразривните връзки между здрави хора, здрави общества и здрава планета.

Качество:

Законодателството на ЕС определя строги критерии, гарантиращи стандартите на всички Европейски продукти. Ключови фигури за европейската политика за качество са общата организация на пазарите за селскостопански продукти, определянето на обща законодателна рамка на всички държави-членки на ЕС за определяне заедно на спецификациите,оперативната рамка и режима на инспекция, които гарантират, че спецификациите са общи за целия европейски пазар. Методите за отглеждане и производство отговарят на международните и европейски стандарти за качество и безопасност.

Безопасност на храните:

Безопасността на храните е основен приоритет за Европа. Основната цел на политиката на Европейската комисия за безопасност на храните е да осигури високо ниво на защита на човешкото здраве и потребителските интереси, свързани с храните, като се вземе предвид и разнообразието и ефективното функциониране на вътрешния пазар. Строгите правила на ЕС бяха затегнати през 2000 г., за да се гарантира, че европейската храна е изключително безопасна. Интегрираният подход на ЕС има за цел да осигури високо ниво на безопасност на храните, здравето и хуманното отношение към животните и здравето на растенията в Европейския съюз чрез предприемане на последователни мерки от фермата до консумацията и правилното наблюдение.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>