Трите технологични продукта от българската LOREN NETWORKS

От собствена система за дистанционно наблюдение, до решения за енерегийната ефективност, ни предоставя българската компания

За създаване на качествени продукти съвременната хранително-вкусова промишленост впряга в употреба технологиите и подходите от последно поколение. Затова съвсем обясним е интересът към продуктите на българската компания LOREN NETWORKS, която ще представи много иновации на участието си в Международни хранителни изложения 2022.

Loren IoT. Това е името на системата за дистанционно наблюдение на параметри на околната среда, която специалистите от LOREN NETWORKS са създали и ще представят от 5 до 8 октомври. Смарт решението комбинира сензорни устройства и софтуерна платформа.

Иновативното решение дава възможност за наблюдение в реално време на подвижни обекти, параметри на околната среда (температура, влажност, CO2), наличие на захранване и др. Системата известява при преминаване на предварително зададени прагове. „Имате достъп до исторически справки за измерванията и съхранявате данните си до 6 месеца“, споделят от LOREN NETWORKS, давайки подробна информация и в сайта си www.angie.bg. Loren IoT е приложима за отдалечено наблюдение на складови помещения, хладилни камери и транспорт, топли и студени витрини. Въобще – навсякъде, където бизнесът се нуждае.

За енергийната ефективност

На фирмения щанд с номер А11 в изложбена палата 1 на Интер Експо Център, компанията ще ни представя разнообразни решения за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и управление на документация за ФВеЦ. В нишата на соларните решения LOREN NETWORKS предлага цялосто управление на проекта, включващо:

  • проектиране на соларни системи
  • административно обслужване; съдействие при осигуряване на необходимите документи
  • предоставяне на оферти за нужното оборудване
  • доставка директно от производителя
  • инсталация на доставеното оборудване
  • въвеждане в експлоатация на ФвЕЦ
  • гаранционна и извънгаранционна поддръжка

Нуждаете се от система за съхранение на електрическа енергия? В такъв случай е редно да обърнете внимание на Pixii. Това е модулна система – съвкупност от интелигентни и мащабируеми, базирани на батерии решения за съхранение на енергия, позволяващи зеления преход. Pixii е интегрирана многофункционална, софтуерно дефинирана технологична платформа, която има богат набор от системни възможности и приложения.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>