При какви условия ще се проведат Международните хранителни изложения и COPIS 2021?

На живо, върху 16 000 кв.м площ, при еднопосочно движение и минимална дистанция 1.5 м между посетителите, ще протекат ИНТЕРФУД & ДРИНК, МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО и COPIS.