Днес е последен ден за регистрация за свободен вход на Хранителните изложения

Посветени на хранително-вкусовата промишленост, събитията ще се проведат съгласно заповедта на Министерство на здравеопазването за противоепидемичните мерки, в сила от 29 октомври

Днешният ден, 3-и ноември, е последният, в който можем да си направим онлайн регистрация за посещение на Международните хранителни изложения. Регистрацията осигурява свободен вход и достъп до залите на Интер Експо Център, в които от 4 до 7 ноември ще се проведат МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД & ДРИНК И САЛОН НА ВИНОТО.

Бързата си регистрация за еднократен свободен вход можем да направим в сайта food-exhibitions.bg.

„След попълване на електронната форма, посетителите получават съобщение на посочения от тях имейл, съдържащ входната карта. Трябва да чекирате картата на входа, като я принтирате предварително или я отворите през мобилно устройство“, коментират организаторите.

Взети са предвид наложените от здравните власти мерки, включително и последната заповед на Министерство на здравеопазването. Организаторите на изложенията за хранително-вкусовия бранш гарантират, че ще бъде създадена стриктна организация за спазване на физическа дистанция от 1.5 м. и задължително използване на защитна маска за лице от участниците, работещите и посетителите; ще бъде организирано и еднопосочно движение.

Интелигентно управление на вентилационните системи

Интер Експо Център е проектиран за провеждането на специализирани събития с всички условия. След провеждането на първия бизнес форум в началото на октомври, събитийният център още веднъж доказа, че е място, което при създалите се условия гарантира сигурна и здравословна среда. Наред с мерките, предприети след указанията на здравните власти, са разработени и вътрешни „Правила и мерки“. Създадено е интелигентно управление на вентилационните системи в залите, гарантиращо доброто проветряване. Осигурено е пълно разделяне на потоците за входящ и изходящ въздушен поток. Големият обем на въздуха в халетата, които са с височина над 10 м, е още една предпоставка за сигурна и безопасна среда във всеки един момент от провеждането на бизнес форумите.

Без струпвания на хора и Crowd management

За разлика от събитията с масов характер, като концертите, които събират по едно и също време на едно и също място голям брой хора, бизнес форумите позволяват поетапно управление и насочване на човекопотока. По този начин няма възможност от струпвания и се подсигурява свободното движение при спазване на всички разписани от властите мерки.

„За да се избегне възможността за струпване и опашки на входовете на Интер Експо Център и гарантиране на гладкото придвижване на посетителите, вече внедрихме „умно въвеждане“ на входа на залите, което да контролира човекопотока”, коментират организаторите. За целта е създадена система на Crowd management. Тя осъществява входно-изходния режим – чрез  обозначаване на всички входове и изходи и указване на посока за движение на посетителите, както и чрез използването на технологиите за мениджмънт на достъп.

Отстояние между щандовете

Тъй като бизнес-форумите имат за цел създаването на бизнес контакти с акцент бизнес комуникацията и обмяната на опит и знания, организаторите могат да контролират и изискванията за минимално отстояние между хората. При поектирането на площоразпределението е увеличен размерът на пътеките между щандовете за осигуряване на необходимата безопасна и комфортна дистанция между участниците в събитията.

Строг контрол при почистването

Като мярка на превенция, разработените „Вътрешни правила и мерки“ препоръчват присъстващите да не се здрависват, а участниците да регулират човекопотока на щанда си. Допълнителна мярка е и строгият контрол при почистването и достъпността до дезинфекциращи средства.

Допълнителна информация за изложенията, посветени на хранително-вкусовата промишленост МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД & ДРИНК И САЛОН НА ВИНОТО, ще откриете на food-exhibitions.bg.