2
B4
Светът на млякото
1
A15a
Месомания
3
B16
Интерфуд и дринк
4
D 4
Салон на виното
1
С14, D20
Месомания

Представени компании

22
no-photo
1
C9
Месомания
1
A 7
Месомания
2
A 3g
Светът на млякото
1
B6
Месомания

Представени компании

4
4
C2-3
Салон на виното
no-photo
4
C13
Интерфуд и дринк
no-photo
4
D12
Интерфуд и дринк
4
A15
Интерфуд и дринк
2
D19
Месомания
2
B2
Светът на млякото

Представени компании

13