2
B6
3
B8
Интерфуд и дринк
no-photo
4
C8
Интерфуд и дринк
3
B4
Ритейл Шоу
no-photo
3
B1a
Ритейл Шоу
6
C1
2
A3f
3
C4
Ритейл Шоу
2
C 13
no-photo
2
C13
4
C 2 - 7
Светът на млякото
1
D6
Сихре
Интерфуд и дринк
4
D8
Светът на млякото
4
B14
Интерфуд и дринк