4
A15
Интерфуд и дринк
2
C15, D15
Месомания

Представени компании

15
3
B8
Интерфуд и дринк
4
B 2
Салон на виното
4
c2-12
Салон на виното
1
A 1
Месомания
2
A7
Светът на млякото
3
A19
Интерфуд и дринк
3
B8
Интерфуд и дринк
4
D15
Интерфуд и дринк

Представени компании

12
1
C4
Месомания

Представени компании

4
2
C1
Светът на млякото

Представени компании

18
3
A23
Интерфуд и дринк
2
D3a
Светът на млякото
2
D21
Светът на млякото