1
A9, A11
Сихре
3
C13
Интерфуд и дринк
4
A15
Интерфуд и дринк
3
C7
Ритейл Шоу
4
A15
Интерфуд и дринк
5
C4
5
C 4

Представени компании

8
4
A23
Интерфуд и дринк

Представени компании

4
4
A15
Интерфуд и дринк
5
A 6; A7

Представени компании

26
5
D 2
4
D 2
Интерфуд и дринк
4
A15
Интерфуд и дринк
4
D6
Светът на млякото
3
D18
Интерфуд и дринк