1
A5
Месомания
3
B7
Интерфуд и дринк
3
A6
Булпек
2
B15
Месомания
5
B4
Интерфуд и дринк
2
A18
Месомания
3
D4
Интерфуд и дринк
2/B8; 1/C9
Месомания

Представени компании

16
5
C10
Салон на виното
5
B4
Интерфуд и дринк

Представени компании

2
2
A5
Светът на млякото
3
D2
Интерфуд и дринк
3
A15
Интерфуд и дринк
3
A17
Интерфуд и дринк
5
B6
Интерфуд и дринк