3
A6
Ритейл Шоу
2
B15
Сихре
5
B4
Интерфуд и дринк
2
A18
Сихре
3
D4
Интерфуд и дринк
2/B8; 1/C9
Сихре

Представени компании

16
5
C10
Светът на млякото
5
B4
Интерфуд и дринк

Представени компании

2
2
A5
3
D2
Интерфуд и дринк
3
A15
Интерфуд и дринк
3
A17
Интерфуд и дринк
5
B6
Интерфуд и дринк
FOYER
Интерфуд и дринк
1
C7
Сихре