Работно време и достъп

Работно време за посетители

29 септември - 01 октомври  10.00 - 18.30 ч.

02 октомври  10.30 - 16.00 ч.


Достъп: билети, печатни покани, онлайн регистрация >>