Работно време и достъп

Работно време за посетители

29 септември - 01 октомври  09.30 - 18.00 ч.

02 октомври  09.30 - 16.00 ч.


Достъп: билети, печатни покани, онлайн регистрация >>