Работно време и достъп

Работно време за посетители

08 - 09 ноември от 10.00 до 18.30 часа

10 ноември от 10.00 до 19.30 часа

11 ноември от 10.00 до 16.00 часа

 

Открити площи

08 - 11 ноември от 10.30 до 19.30 часа


Достъп: билети, печатни покани, онлайн регистрация >>