Работно време и достъп

Работно време за посетители

8 - 10 ноември от 10.00 до 18.30 часа

11 ноември от 10.00 до 16.00 часа