BOROVITSA

Bulgaria
The World of Milk

Сгушена сред белоградчишките скали и намираща се в близост до едноименното село, „Винарска изба Боровица” е ориентирана предимно към създаването на ограничени партиди вина с изявен характер и носещи спецификата на тероара, а Северозападна България е регион, който предлага добри възможности за получаване на грозде и вино с отличителни характеристики.

Поради изключително ограничените количества на преработваното грозде, произвежданите в изба "Боровица" тихи и естествено пенливи вина са в минимални количества и силно изявен характер, отразяващ спецификата на съответния тероар. Една част от лозята са разположени под известните белоградчишки скали върху червена песъкливо-камениста почва.

„Вярвам, че да правиш такива отличителни вина е повече философия и начин на живот, отколкото бизнес”

Огнян Цветанов, Ph.D.

Собственик/Винар

Contact

Features