BULGARIAN FOOD BANK

Bulgaria 106, Vasil Levski Blvd, Sofia, Bulgaria
3
C 4
SIHRE

Българска хранителна банка е неправителствена организация в обществена полза с основен предмет на дейност събиране и управление на дарени храни в съответствие с всички стандарти за безопасност и осигуряване на дългосрочно хранително подпомагане на широк кръг от хора.

Кого подпомага БХБ?

Посредством мрежа от партньорски организации, БХБ подпомага групи нуждаещи се, които хронически гладуват, временно са в невъзможност да си осигурят качествено хранене или са жертви на бедствия, кризи и аварии.

Какво постигна БХБ за 5 години оперативна дейност?

 • предоставена подкрепа на над 65 000 човека в нужда;
 • над 1200 тона събрана храна на стойност над 2,5 млн. лева;
 • над 140 дарители на храна;
 • изградена мрежа от над 70 партньорски организации за хранително подпомагане в над 80 населени места в страната;
 • осигурени складови пространства за сухо и температурно съхранение на храни;
 • осигурени транспортни средства за превоз на храни с температурен режим;
 • над 2100 доброволеца дарили труд.

Какви са възможностите за подкрепа?

 • Даряване на храни в срок на годност
 • Даряване на друг вид ресурси (материални ресурси, експертиза и услуги, контакти)
 • Даряване на финансови средства
 • Доброволен труд в оперативни дейности на БХБ

Contact

+359 2 9534100; 0876
contact@bgfoodbank.org
www.bgfoodbank.org

Features