KAPELIS PACKAGING SA

Greece 151, Spaton Ave, 15351, Pallini , Greece
SIHRE

Основният предмет на дейност на Kapelis Packaging е индустриалното опаковане на хранителни и нехранителни продукти. Компанията произвежда и предлага опаковъчни машини и материали (съдове, филми, торби и т.н.

Целта на компанията е утвърждавнето й като надежден доставчик на качествени, сертифицирани за контакт с храни (когато е необходимо) продукти и осигуряването на опаковъчни решения с добавена стойност на своите клиенти. Фирмата е сертифицирана с протокол ISO 22000:2005.

Contact

+30 210 6028770
+30 210 6029501
info@kapelis.gr
www.kapelis.gr

Features