TRADE AND INVESTMENT PROMOTION SECTION EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND IN SOFIA

Bulgaria 6, Bitolia Str., 1680, Sofia
4
D 2
Interfood & Drink

Отдел за Промоция на Търговията и Инвестициите на Посолство на Република Полша в София насърчава бизнес отношения помежду Полша и България. Нашата мисия е да предлагаме помощ на полските дружества, както и да осигурим подкрепа на българските компании, които се интересуват от внос на полски стоки и услуги, както и от инвестиции.

Притежаваме постоянно актуализирана база данни, съдържаща информация за полски и български фирми и търговски оферти. Ако търсите нови търговски партньори, нови бизнес възможности или производители на определени стоки можете да се обърнете към нас.

Contact

+359 2 869 11 29

Features