NATIONAL BRANCH UNION OF BAKERS AND CONFECTIONERS

Bulgaria 1000, Sofia, 5, Bacho Kiro Str., entr. A, fl. 6, app. 25
3
A 3
Bulpek

Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС) е работодателска неправителствена организация. Учреден е на 17.07.2013 година. Седалището на организацията е в град София.

Съюзът представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществените и международните органи и организации.
Съюзът обединява Сдружение „Браншовата Камара на Индустриалните Хлебопроизводители и Сладкари в България“ и „Федерация на Хлебопроизводителите и Сладкарите в България“.
НБСХС е организацията, която представлява бранша на всички нива.

Членове на браншовия съюз са индустриални, средни и малки предприятия от хлебопекарния и сладкарския сектор, научни институти и училища.

 ОРГАНИ НА СЪЮЗА

 Върховен орган е Общото събрание.
Управителният Съвет е колективен управителен орган, който организира и ръководи дейността му между заседанията на Общото събрание. Състои се от 7 члена.
Председател на Управителния Съвет е Мариана Кукушева.

 ЧЛЕНСТВО

НБСХС членува в БСК и БТПП.
В международен план НБСХС е член на AIBI.

 Офисът на НБСХС е в гр. София,  ул. "Бачо Киро" 5, вх. А, ет. 6, ап. 25
За контакт: тел: (+359)888 398799, тел: (+359)889 494040 Л. Дончева
Уеб сайт: http://www.nbabc.bg

Contact

+359 888 398799
+359888 398799; +359 889 494040
office@nbabc.bg
www.nbabc.bg

Features