NATIONAL VINE AND WINE CHAMBER

Bulgaria 10, Lege Str., 1000, Sofia
Salon de Vin

НАЦИОНАЛНАТА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КА­МАРА (НЛВК) е междупрофесионална организация на производителите, преработвателите и търговците на грозде, вино и продукти от грозде и вино, която е учредена на 10. 02. 2000 г. и регистрирана на 01.08.2000 г. в съответствие с разпоредбите на Закона за виното и спиртните напитки.

  НЛВК има за цел подпомагане и защита на общите интереси на своите членове, защита и контрол на произхода, качеството и автентичността на произвежданите и търгуваните продукти и развитие на лозарството и винопроизводството. НЛВК има 6 регионални лозаро-винарски камари със седалища В Пловдив, Плевен, Варна, Бургас, Сливен и Сандански.

  Списание “Лозарство и винарство” е издание на Националната лозаро-винарска ка­мара и е единственото в нашата страна спе­циализирано списание за лозата и виното, за тяхното развитие у нас и по света. Под това име то излиза без прекъсване от 1952 г.

  Списание “BGWINE” е търговското издание на НЛВК, което концентрира информация за търговия, цени и пазари на вино, класации на ви­на и спиртни напитки, винарски туризъм, пред­ставяне на фирми-винопроизводители, на но­ви марки и на различни продукти от грозде и ви­но.

  Списанията предлагат полезна информация за широк кръг читатели: както за професионалисти, така и за любители, за ученици в специа­ли­зи­раните училища и университетите, за търговци и икономисти, както и за всички, които обичат гроздето и виното.

Contact

+359 2 988 47 97
office@bulgarianwines.org
www.bulgarianwines.org

Features