ALIMENTI – OMNILAB

Bulgaria
SIHRE

Лаборатория „АЛИМЕНТИ-ОМНИЛАБ“ е основана през 2008 г. и е специализирана в анализи с цел установяване безопасността и качеството на храни и напитки. „Алименти-Омнилаб“ е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025. Лабораторията работи с подбран екип от висококвалифицирани специалисти с богат професионален опит и разполага със специализиран транспорт за пробовземане, който покрива територията на цялата страна. Наши клиенти са едни от най-големите производители на храни и търговски вериги на пазара, а точните и прецизни резултати на „Алименти-Омнилаб“ са гаранция за качество и безопасност.

 

Contact

+359 3127 22 00; +359 3127 2202
+359 3127 2202
alimenti@abv.bg; omnilab@abv.bg; alimenti.omnilab@gmail.com
www.alimenti-bg.com

Features