SOFIA SCHOOL OF BAKERY AND CONFECTIONERY TECHNOLOGY

Bulgaria Sofia, Zapaden park, 12, Suhodolska Str.
Bulpek

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии е с 60-годишна история. Гимназията подготвя специалисти със средно образование в областта на хлебопроизводството и сладкарството. Добрата материална база, квалифицираните учители и провеждането на производствени практики в реална работна среда, създават отлична възможност за овладяване на специфичните умения по различните професии и специалности, както и за изграждане на трайни компетентности, необходими за успешна реализация.

В гимназията се обучават ученици по следните професии: Техник-технолог по качеството и безопастност на храни и напитки", специалност: „Контрол на качеството и безопастност на храни и напитки”, Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, специалност: „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”, „Хлебар-сладкар”, специалност: „Декорация на сладкарски изделия”

Ние предлагаме модерно и качествено обучение по дуалната система, което отговаря на потребностите на бизнеса от квалифициран персонал и повишава перспективите за по-нататъшно професионално развитие.

Училището работи по различни проекти като: Европейска програма Еразъм+, проект „Ученически практики“, „Подкрепа за успех“и др.

В рамките на изложението ученици от СГХСТ ще представят богат асортимент от различни видове хляб, хлебни и сладкарски изделия и ще предложат на посетителите участие в декориране на захарни картички.

Contact

Features