ASSOCIATION OF DAIRY PROCESSORS IN BULGARIA

Bulgaria 1612 Sofia, g.k. Lagera, Bl. 44, Entr.A
2
A3

АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ е доброволно сдружение с нестопанска цел на дееспособни физически и юридически лица-собственици на млекопреработвателни предприятия, с предмет на дейност преработка на мляко, научни звена, както и фирми производители и дистрибутори на машини, апарати, добавки, съоръжения и други материали, свързани с млечния сектор и търговци на млечни продукти.

Асоциация на млекопреработвателите в България има двадесет и седем годишна история и е учредена през 1991 г..

Млекопреработвателните предприятия, членове на Асоциацията на млекопреработвателите в България , преработват над 65%  от произведеното сурово мляко  в страната. Те  заемат около 70% от пазарния дял на млечни продукти у нас и тези изнесени в чужбина.

Асоциацията на млекопреработвателите в България е инициатор за въвеждане на БДС за производство на млечни продукти, а нейни членове учредиха сдружение „Български традиционни млечни продукти“, за да защитят географските означения на българските млечни продукти. Сдружение АМБ инициира множество дебати за млечните  продукти, приготвени от свежо мляко, без добавяне на растителни мазнини и други компоненти да носят наименованието млечни, както и за запазване на производството на традиционни млечни продукти. В тази връзка от 2014 г. бе и кампанията на БНТ и АМ Б „Купувам българското“,.

Асоциацията на млекопреработвателите в България представлява и защитава интересите на своите членове

Асоциацията организира курсове за професионално обучение, участия в симпозиуми и изложения, работи по програми, финансирани от ЕС, съвместно с държавни структури и търговски камари в чужбина Извършва пазарни проучвания. Консултира и разработва проекти по международни програми. Съдейства за внедряване изискванията на европейските директиви и други нормативни документи в млечния сектор. Полага усилия за създаване на нормална бизнес среда и лоялна конкуренция в бранша. Съгласува стандарти за производство на български и традиционни млечни храни. АМБ завърши успешно европейски проект за промоциране на българските млечни продукти в Русия и Украйна, както и в Австралия и ОАЕ, а сега работи по нова промоционална програма насочена за Казахстан, Азербайджан и ОАЕ..

По тези програми на посещение в млекопреработвателни предприятия на АМБ и в България бяха две делегации от ОАЕ и Австралия.  В публикациите на австралийските медии може да се прочете:“България разполага с модерна и ефективна млечната промишленост. Тя е широко известена в производство на бяло саламурено сирене (това, което ние ще знаем като фета), кисело мляко и кашкавал по традиционни рецепти, съдържащи уникалната българска бактерия „ лактобацилус булгарикус“. АМБ прави всичко необходимо за своите членове и за представянето на българските млечни продукти по света. България е уникална страна и човек заслужава да се потопи в нейната история и култура, в нейното ежедневие. Трябва да посетите тази страна!“

АМБ подпомага и консултира българските евродепутати, участващи в комисии, свързани със земеделието и млечния сектор.

Полага усилия за утвърждаване и разширяване позициите на българските млечни продукти на европейския пазар и в трети страни.

Чрез специализираното издание “Мляко плюс”, което излиза вече осемнадесет години,  се получава  информация по актуални проблеми,за развитието на бранша, нови технологични решения, разширяване на асортиментната структура, състоянието и тенденциите на пазара, отразява изпълнението на проектите, по които АМБ работи, поднася всички новости и отразява посещенията на делегации и мероприятия, свързани с промоционалните  програми.

В сайта на АМБ www.milkbg.org може да се открие много и актуална информация, засягаща млечния секттор у нас, да се прочетат отзиви на медии от Австралия и други държави.

Подготвя и издава специализирана литература за млечната промишленост. Асоциацията има Научно-експертен съвет. В него участват известни учени и изтъкнати специалисти в млекопреработването. Обсъждат се актуални проблеми и перспективи за развитие на млечната промишленост.

Асоциацията организира редовно участие на своите членове в специализирани изложения и различни мероприятия.

 Асоциацията е признат партньор на правителството, на държавни институции и различни обществени и неправителствени организации.

 Асоциацията участва успешно като партньор в реализиране на проекти по международни програми за подпомагане на селскостопанския сектор.

Асоциацията е член на:

Европейската асоциация на млекопреработвателите

Българска стопанска камара

Българска асоциация на хранителната и питейната

индустрия.

Съюз произведено в България

Съюз по хранително-вкусова промишленост

Сътрудничи с клъстер „Сирене юг“ – Сърбия, Американския департамент по земеделие в България, Руската търговско промишлена палата, Швейцарската търговско промишлена палата и много други търговски палати и посолства, както и  френски и гръцки организации.

Contact

+359 2 953 27 23
+359 2 953 27 23
bam@milkbg.org
www.milkbg.org

Features